Ddlk

Trang chủ

Tin hoạt động

Xuất bản thông tin

cÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THI KHẢO SÁT BÀI TỔ HỢP (đợt 2)
Ngày đăng Lượt xem: 275
Thực hiện Kế hoạch số 1733/KH-SGDĐT-KTKĐ ngày 28/12/2016 về Kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 và lớp 12 năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT hướng dẫn Phòng GD&ĐT các quận (huyện) tổ chức khảo sát bài Tổ hợp (Đợt 2)