Ddlk

Trang chủ

Tin hoạt động

Xuất bản thông tin

Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo...

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông

Ngày đăng Lượt xem: 2125
Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo...

cÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THI KHẢO SÁT BÀI TỔ HỢP (đợt 2)

Ngày đăng Lượt xem: 353
Thực hiện Kế hoạch số 1733/KH-SGDĐT-KTKĐ ngày 28/12/2016 về Kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 và lớp 12 năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT hướng dẫn Phòng GD&ĐT các quận (huyện) tổ chức khảo sát...