Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017
Ngày đăng 28/12/2017 | 03:28 | Lượt xem: 286

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017