Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017
Ngày đăng 25/12/2017 | 03:18 | Lượt xem: 252

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Vạn Mỹ, chi bộ Đảng trường THCS Quang Trung tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Huân – Quận uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Mỹ cùng  đảng viên của chi bộ trường THCS Quang Trung.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ, Vũ Hoa Huệ cùng các đảng viên của chi bộ đã nghiêm túc tự kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao; xác định rõ những ưu điểm và hạn chế tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng và biện pháp khắc phục tạo được sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá công tác kiểm điểm của tập thể Chi bộ và đánh giá phân loại Đảng viên trong năm 2017. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Huân, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Mỹ  đã phát biểu chỉ đạo và quán triệt một số nội dung quan trọng của hội nghị. Đồng chí Ủy viên thường vụ phụ trách đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân trong Chi bộ trường THCS Quang Trung rất cụ thể, nghiêm túc, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, đạt yêu cầu theo quy định. Đồng chí cũng đề nghị sau Hội nghị, trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể, Chi bộ cần bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Tự kiểm điểm của tập thể và cá nhân, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế cho năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị: