Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Ngày đăng 12/10/2017 | 09:08 | Lượt xem: 391

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập,  giúp cho mọi người hiểu rõ hơn nữa, thấm nhuần hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh.  Xã hội học tập là một xã hội mà mọi người đều được học, cần phải học và tự giác học thường xuyên, học suốt đời; mọi người được tiếp cận những cơ hội học tập thuận lợi và lấy tự học cùng với ý chí, nghị lực phấn đấu kiên trì của mỗi người là chính để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội; mọi người không phân biệt tuổi tác, từ người già đến người trẻ, không phân biệt ngành nghề, trình độ, đều thấy học tập là nhu cầu của cuộc sống, luôn cần phải học và học suốt đời, học ở mọi nơi, mọi lúc và mỗi người đều có trách nhiệm tham gia tạo ra cơ hội học tập cho người khác.

Trong xã hội học tập, các hình thức học tập rất phong phú, đa dạng và linh hoạt (học theo lớp, học trong trường chính quy, học ở ngoài nhà trường, học qua mạng, từ xa, học qua đồng nghiệp,…). Trong đó đọc sách là một hoạt động học phổ biến và có hiệu quả. Đọc sách giúp cho mọi người nâng cao hiểu biết, tiếp thu tri thức, tăng cường khả năng giao tiếp và hình thành những ước mơ, có những ý tưởng sáng tạo. Học sinh sinh viên đọc sách sẽ thu nhận được những kiến thức về cuộc sống, về khởi nghiệp.

Với ý nghĩa đó nhà trường phát động: 100% các lớp đăng ký tuần học tốt từ ngày 2/10/2017 đến hết ngày 8/10/2017. Các đội viên tích cực đọc sách tại thư viện nhà trường; đặc biệt sách về những tấm gương hiếu học kiên trì, sách pháp luật, sách về những tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. 100% đội viên tham gia viết bài thu hoạch sau đợt "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời".