Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017

Ngày đăng 25/12/2017 | 03:18 | Lượt xem: 406
Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Vạn Mỹ, chi bộ Đảng trường THCS Quang Trung tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 ...

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017

Ngày đăng 28/12/2017 | 03:28 | Lượt xem: 390
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Ngày đăng 12/10/2017 | 09:08 | Lượt xem: 513
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập,  giúp cho mọi...

Lên lớp chuyên đề tổ KHTN ngày 12/ 10/ 2017

Ngày đăng 12/10/2017 | 09:13 | Lượt xem: 461
Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn của Trường THCS Quang Trung, ngày 12 tháng 10 năm 2017, tổ Khoa học tự nhiên đã lên lớp chuyên đề môn Toán 8 và môn Hóa cấp trường do các cô giáo: cô giáo...

20.10.2017

Ngày đăng Lượt xem: 288

6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 341

5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 367

4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 317

3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 331

2.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 347

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 333

LLCĐ tháng 10 tổ KHTN

Ngày đăng Lượt xem: 261

8.png

Ngày đăng Lượt xem: 326

7.png

Ngày đăng Lượt xem: 329

6.png

Ngày đăng Lượt xem: 324

5.png

Ngày đăng Lượt xem: 291

4.png

Ngày đăng Lượt xem: 304