Newspublisher (For Mobile)

Hoạt động tổ KHXH

Hoạt động tổ KHXH

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Vạn Mỹ, chi bộ Đảng trường THCS Quang Trung tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 ...

Video Library

Visitor Tracking

User Online: 1626
Total visited: 2963110